VÅRE FASTE FERIER ÅRET IGJENNOM

Ferie/Fri Når Kan treffes fra kl Hvordan      
Sommerferie Juli 09:00 - 16:00 Telefon/Fjernhjelp Som vanlig drift    
Juleferie Romjulen 09:00 - 10:30 Telefon/fjernhjelp Kun ved krise    
Påskeferie Hele påsken 09:00 - 10:30 Telefon/fjernhjelp Kun ved krise    
Helg Hele Året Stengt/serviceavtale Serviceavtale Serviceavtale    
Helligdager Alle Stengt/serviceavtale Serviceavtale Serviceavtale