Vi legger nå ut oppskrifter og tips på facebooksiden vår.

Dette er et sammendrag av spørsmålene vi får på telefonen hver dag.

Alt du trenger å gjøre er å klikke liker på Buseth Data sin facebook side.

Så vil du få opp dette på siden din når vi kommer opp med nye oppskrifter.

Du vil også bare kunne klikke på "Notater" knappen så ligger alle oppskriftene der.

Velkommen!